WALKER - Laservac
 

Laservac - speciellt utformad för operationsrum och kliniker
Laservac kombinerar sofistikerad filtreringsteknologi med ett enkelt handhavande.
Laservac är tillverkad för maximal användbarhet och anpassad till dagens omgivningar.
 

 

Den patenterade Laservac-konstruktionen i en trestegskombination är väl beprövad och erkänd.

En unik sammankoppling i "engångsfiltren" tar upp alla eventuella skadliga ämnen, luftföroreningar och oönskade lukter.

Laservac-konceptet garanterar en ren och säker arbetsmiljö. Frågor om livsdugliga DNA, mikroorganismer och luftburna partiklar undanröjs omedelbart.


Laservac är ISO 9001 certifierad och CE märkt

Vi lagerför filter och andra förbrukningsartiklar till modellerna 400 och 850 samt modell 750.

Laservac 850 har utgått och vi saluför nu modell Laservac 750.

 

 
 

 
Laservac 750

Laservac 750 är bärbar och mycket smidig. Med sin låga vikt är modellen lätt portabel.

 
Laservac tillbehör

Laservac har ett brett tillbehörsprogram för olika ändamål.
Reservdelar som filter finns alltid på lager.