VAN-AIR
absorbtionstorkar

lämpliga för placering utomhus
 

Applikationer

Biogasanläggningar,
bestående av deponi från avfallsupplag

Rötningsanläggningar så som slamformigt material av flytgödsel

för framställning av metangas
 

Övriga applikationer

Sandblästring
Mobila tryckluftanläggningar

 
 VAN-AIR absorbtionstorkar
finns i storlekar mellan 0,65-109 m3/min
är helt oberoende av elförsörjning

 

 

 


Dry-O-Lite
torkmedel

Mer information i vår folder Torr deponigas (pdf-fil)
   

VAN-AIR Absorbtionstorkar
erfordrar ingen el och har inga rörliga delar

Torkning av gasen sker genom specialtorkmedel
Dry-O-Lite
som ger en daggpunktssänkning av
12ºC från den inkommande gastemperaturen till torken

Tryckfall över torken är max 1%

Torken kan med fördel placeras utomhus - se bilden till höger

Torken är direkt lämplig i explosionsfarliga lokaler

VAN-AIR Absorbtionstorkar
tillverkas i syrafast material EN 1,4404 och
enligt AFS 1994:4

 


Installerad av Norups Gård Bioraff

Forsair har under många år arbetat med VAN-AIR torkanläggningar i olika applikationer och har levererat till deponianläggningar, på senare år även till rötningsanläggningar

För vidare intresse kontakta oss och ange kapacitet, tryck och temperatur på gasen, så kan vi göra beräkningar för lämplig applikation.

VAN-AIR tillverkas enligt skandinaviska tryckkärlsnormer

Exempel på en biogasanläggning där vi fått förtroendet att leverera en VAN-AIR-tork. Vindkraftverket i bakgrunden har inget driftsmässigt samband med biogasanläggningen, men ger kanske en bild av ägarens intresse för att arbeta med nya energikällor.